ที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติ (UN) ประจำประเทศไทย เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) นำโดยรศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) นางสาวเบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว นักวิชาการจากสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และนางสาวชลิตา บัณฑุวงศ์ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ายื่นหนังสือและหารือกับสํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน(OHCHR )เรื่องการข่มขู่คุกคามและทำร้ายผู้เห็นต่างทางการเมืองและการไล่ล่าผู้ลี้ภัยในต่างประเทศ

รศ.ดร.อนุสรณ์ กล่าวว่า เพื่อรายงานสถานการณ์และหวังว่าองค์กรระหว่างประเทศ อย่าง OHCHR จะให้ความสำคัญและส่งสัญญาณถึงรัฐบาลไทย ซึ่งกำลังจะมีรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้ง ให้เอาจริงเอาจังกับการยุติการคุกคามกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยการที่ คนส.ไม่ไปร้องเรียนต่อรัฐบาลไทย หรือ คสช. เพราะ คสช.กำลังจะหมดอำนาจลงและรัฐบาลใหม่ที่ มีนายกรัฐมนตรีคนเดิม ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างที่สำคัญกรณีที่นักเคลื่อนไหวถูกคุกคามเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอได้

ขณะที่นางสาวศรีประภา เพชรมีศรี นักวิชาการศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เพิ่งเข้าร่วมงานกับ คนส. เรียกร้องให้รัฐบาลไทยซึ่งจะมีนายกรัฐมนตรีคนเดิม ที่ได้ประกาศรับรองสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ ให้ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน โดยเฉพาะเร่งยุติการคุกคามนักกิจกรรมและหาตัวคนผิดมาลงโทษไม่ควรนิ่งดูดายหรือเมินเฉยอย่างที่ผ่านมา ส่วนองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย ซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นประธานนั้น หลังจากนี้ทางเครือข่ายก็เตรียมที่จะประสานงานและเข้าหารือเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ร่วมกันด้วย เพราะมีการคุกคามนักกิจกรรมและผู้ลี้ภัยที่ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น แต่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านด้วย