ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า “อย่าดูถูก ดูหมิ่นสถาบันนักเลย ที่เราอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะมีสถาบันที่มั่นคง

เราต้องคงสถาบันเอาไว้ คนที่ต้องการเปลี่ยน หรืออยากจะล้มสถาบัน เป็นคนที่ไม่มีประวัติศาสตร์ ไม่รู้จักบุญคุณผู้มีพระคุณในอดีต

แต่ที่ผมบอกว่า สังคมเปลี่ยน ผู้นำต้องเปลี่ยนนั้น หมายถึงผู้บริหารประเทศครับ คือรัฐบาล จะปกครองแบบใช้กับทหารไม่ได้ ต้องมีวิธีคิดในแบบ ประชาธิปไตยว่า ควรทำอย่างไร หากผู้ปกครองประเทศทำได้ สถาบันก็จะมั่นคงครับ”