นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ “เพนกวิน” นักเคลื่อนไหวทางการเมือง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หัวข้อ “ประกาศจัดตั้งรัฐบาลเงา” ระบุว่า “เนื่องด้วยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้บริหารประเทศนี้มาแล้วกว่า 5 ปี โดยให้สัญญาว่าจะคืนความสุขให้ประชาชน ทว่า ตลอดระยะเวลาดังกล่าว รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์กลับไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ ดังจะเห็นได้ว่า สภาพเศรษฐกิจไทยย่ำแย่ลงตลอดจนเกิดปัญหาปากท้องทั่วประเทศ มิหนำซ้ำ รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ยังมิได้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง แต่กลับออกแบบรัฐธรรมนูญและระบบการเมืองที่สร้างความขัดแย้งมากยิ่งกว่าเดิม จึงเป็นที่ประจักษ์ว่า พลเอกประยุทธ์ไม่มีความสามารถเป็นที่น่าไว้วางใจให้บริหารประเทศและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน”

“ปัจจุบัน พลเอกประยุทธ์ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัย ด้วยเสียงสนับสนุนของสมาชิกวุฒิสภาที่มิได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน รวมถึงพรรคการเมืองทั้งหลายที่ได้หาเสียงไว้ว่าจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี นับได้ว่ารัฐบาลที่พลเอกประยุทธ์กำลังจะจัดตั้งในไม่ช้านั้นไม่ใช่รัฐบาลของประชาชน ประชาชนจึงไม่อาจไว้วางใจได้ว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะดำเนินงานโดยยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนจำนวนหนึ่งจึงรวมตัวกันจัดตั้ง “รัฐบาลเงา” คอยตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์”

“การดำเนินงานของรัฐบาลเงาจะคอยติดตามการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เหมือนเป็นเงาตามตัว และได้รับแรงบันดาลใจจากระบบคณะรัฐมนตรีเงา (Shadow Cabinet) ซึ่งเป็นกลไกให้ฝ่ายค้านได้ตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลในระบบรัฐสภาของสหราชอาณาจักร โดยการดำเนินงานทุกขั้นตอนจะอาศัยข้อมูล เหตุผล และหลักการทางวิชาการเป็นหลัก”

“ในโอกาสนี้ เราขอเชิญชวนพี่น้องนักเรียน นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไปร่วมเป็นแนวร่วมฝ่ายค้านนอกสภาด้วยการสมัครสมาชิกรัฐบาลเงา ขอขอบคุณทุกคนที่ไม่ยอมจำนนต่อกระบวนการสืบทอดอำนาจ”

“เมื่อรัฐบาลไม่ได้มาจากประชาชน ประชาชนต้องตั้งรัฐบาลเอง” #รัฐบาลเงา #รัฐบาล500 #ฝ่ายค้านนอกสภา

นายพริษฐ์ ชิวารักษ์