แหล่งข่าวจากแกนนำพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า คาดว่าจะใช้เวลาอีก 2-3 วัน ในการพูดคุย เจราจาตกลงเรื่องของการจัดสรรโควตา และบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ที่ขณะนี้ต้องยอมรับว่ายังไม่ลงตัว โดยเฉพาะในกระทรวงสำคัญทางเศรษฐกิจ อย่าง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะพรรคเป็นพรรคแกนนำหลัก อีกทั้งยังเป็นแนวนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนอีกด้วย

แกนนำพรรค พปชร. กล่าวอีกว่า ส่วนการทำจัดทำนโยบายรัฐบาล ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการนำนโยบายของพรรค พปชร.ไปบรรจุเป็นนโยบายรัฐบาล โดยจะนำนโยบายจากพรรคร่วมรัฐบาลมาเข้าร่วมด้วย ซึ่งการแบ่งงานแก่พรรคร่วมรัฐบาลในแต่ละกระทรวงที่ยังไม่ลงตัว มีส่วนต่อการเขียนและจัดทำนโยบายรัฐบาลที่ต้องสอดรับกัน จึงทำให้การร่างนโยบายรัฐบาลจะต้องรอการจัดสรรตำแหน่งโควตากระทรวงให้ชัดเจนอีกเล็กน้อย