ธนาคารกสิกรไทย ออกแคมเปญ “เงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน” ให้ดอกเบี้ยสูง 1.6% ต่อปี รับดอกเบี้ยทุกเดือน กำหนดฝากขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินและได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 กรกฎาคม 2562 ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.kasikornbank.com หรือ ติดต่อ K-Contact Center 02-8888888

KBank launches a special 11-month fixed deposit campaign

Interest at 1.6% p.a. with interest payment every month

KBank introduces a “special 11-month fixed deposit” campaign, offering high interest rate at 1.6% p.a., with interest payment every month and minimum deposit amount of 200,000 Baht. This type of deposit is suitable for those wishing to save money and get worthwhile return. An account opening can be made from now until July 4, 2019 at any KBank branch. For more details, please visit www.kasikornbank.com or call our K-Contact Center at Tel. 02-8888888.

ธนาคารกสิกรไทย