ทีเอ็มบี ทัช (TMB TOUCH) คว้ารางวัล Most Innovative Fintech Collaboration “In-app Message Campaigns” หรือ การผสานใช้เทคโนโลยีด้านการเงิน ผ่านการใช้ข้อความเตือนในแอปพลิเคชัน จากเวที The Asset Triple A Digital Awards 2018 ซึ่งเป็นเวทีมอบรางวัลสำคัญของเอเชียที่ยกย่องสถาบันการเงินและบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านดิจิทัลให้กับลูกค้า ซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้ได้ตอกย้ำว่า TMB TOUCH มีแนวทางในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้าให้ตรงจุด ตรงใจ และได้รับผลประโยชน์ที่มากกว่า (Get MORE with TMB) เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมทางการเงินที่สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง และยังถือเป็นอีกหนึ่งดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับสินค้าและบริการ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เท่าทันความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีต่างๆ และยังการสะท้อนถึงความตั้งใจของทีเอ็มบีที่ต้องการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าอยู่เสมอ