แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Porntip Rojanasunan แสดงความคิดเห็นทางการเมือง เมื่อวันที่ 20 พ.ค.62 ที่ผ่านมา ว่า สถานการณ์ทางการเมืองกำลังขมวดปม ทุกพรรคกำลังผลักดัน กดดันอุดมการณ์ของพรรคหรือของบุคคล ดูราวกับอุดมการณ์เป็นสิ่งสูงสุด ดีที่สุด ทั้งที่ความหมายเป็นเพียงเป้าหมายที่มีองค์ประกอบมากมาย

แก่นหรือหลักการของประชาธิปไตย คือ การปกครองการบริหารบ้านเมืองให้สังคมมีความยุติธรรม(Justice) สิทธิมนุษย์(Human right) ความเป็นมนุษย์(Human dignity ความเท่าเทียม(Human equity) และคุณภาพ อุดมการณ์ทางการเมืองจึงต้องเน้น 5 องค์ประกอบนี้

แต่ตอนนี้ทุกพรรคกำลังมุ่งสู่อุดมการณ์ คือ ตำแหน่งนายก ตำแหน่งประธานสภา ตำแหน่งรัฐมนตรี ด้วยวิธีที่เหมือนการขายของที่มีการโฆษณาทั้งเกินจริง ทั้งไม่เป็นจริง ซึ่งล้วนเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์แห่งตนและพวกตน หาใช่ผลประโยชน์ของแผ่นดิน รัฐธรรมนูญอาจวางทิศการเลือกนายกครั้งนี้ไว้แล้ว แต่ความน่าห่วงคือคุณภาพของรัฐบาลที่จะมาบริหารประเทศหลังจากนี้

คนเดิมในพรรคใหม่ คนเดิมในพรรคเดิม คนใหม่ในพรรคใหม่ ทั้งหมดไม่ตอบโจทย์วิกฤติประเทศขณะนี้

เพราะการเมืองเป็นเรื่องการลงทุน เป็นเรื่องการแสวงอำนาจและแสวงประโยชน์ แต่ละพรรคต่างมีนายทุนที่ลงทุนโดยหวังหาทุนคืนและหาประโยชน์เพิ่มขึ้นแน่นอน ไม่ว่าจะได้ใครเป็นนายกก็น่าห่วงการเอาทุนคืนทั้งนั้น

ติดตามการเมืองตอนนี้ต้องใช้ธรรมให้ใจนิ่ง กรรมกำลังทำงานใครทำอะไรก็ได้ตามที่ทำ เพียงแต่อยากกระตุกความคิดว่าอย่าติดกับดักอุดมการณ์ ไม่มีใครหรือพรรคใดแสดงอุดมการณ์ที่เป็นแก่นของรัฐธรรมนูญสักพรรคเดียว รวมทั้งว่าที่นายกทุกคนด้วยเช่นกัน

ข่าวช่วงนี้จึงสนุกกับการเสี้ยม การเต้าข่าว การสร้างความสะใจ ไม่มีแก่นแห่งความดีให้ควรยินดีใดๆ

คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์