ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาว่า โดยขั้นต้นจะต้องมีการโหวตเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งได้กำหนดไว้ในวันที่ 25 พ.ค.หลังจากนั้น จะนำรายชื่อประธานและรองประธานสภาขึ้นทูลเกล้าฯและพอโปรดเกล้าฯลงมาแล้ว ประธานสภาฯจึงจะมีการกำหนดให้โหวตเลือกนายกฯ

ทั้งนี้ การโหวตเลือกนายกฯโดยหลักแล้วไม่ควรเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ เพราะส.ส. ส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัด