ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ อาจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่งกลอนโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว “Kasian Tejapira” วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติและกวีรางวัลซีไซต์ เข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ดังนี้

“และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ

เพราะท่านไม่ยอมอดความเคลื่อนไหว

ตำแหน่งบาปลาภยศสะกดใจ

ยึดฉวยมาจากไทยทั้งบ้านเมือง

เหยี่ยวแปรธาตุเปลี่ยนสีเป็นอีแร้ง

เห็นซากศพลงแดงให้โลกเลื่อง

โฉบเข้าจิกกัดและแทะเนืองเนือง

กวีเปลื้องสิ้นสุดพุทธิตา”