ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว “Thirapat Serirangsan” เมื่อวันที่ 14 พ.ค.62 เกี่ยวกับการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ระบุว่า “คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กระทำการเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ ม.269 (1) ที่จะต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง แต่กลับสรรหาตัวเอง และเครือญาติ ตลอดจนสมัครพรรคพวกในวงวานว่านเครือของตน นับเป็นความอัปยศน่าอดสูใจอย่างยิ่ง”

นอกจากนี้ในเวลาต่อมายังได้โพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นเดียวกันอย่างต่อเนื่อง เช่น “การเมืองไทยหนีไม่พ้นทฤษฎี familyism หรือทฤษฎีโคตรเหง้าเหล่ากอนิยม” , “Thai political culture is patron-client relationship” และ “ระบอบญาติมิตรธิปไตย หรือ Cronyism , Nepotism ระบบพวกกูในประเทศกูมี”