พลตำรวจ​โท​ สมพงษ์ ชิงดวง รักษา​ราชการ​แทน​ ผู้บัญชาการ​สำนักงาน​ตรวจ​คน​เข้า​เมือง​ (รรท.ผบช.สตม.)​ แถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและกวดขันจับกุมคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายหรือมีพฤติกรรมจะเข้ามากระทำความผิดทางอาญาหรือก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในช่วงวันที่ 4–6 พ.ค.62 เป็นช่วงการจัดงานพระบรมราชาภิเษก​ พลตำรวจ​โท​ สมพงษ์ ชิงดวง รักษา​ราชการ​แทน​ผู้​บัญชาการ​สำนักงาน​ตรวจ​คน​เข้า​เมือง​ (รรท.ผบช.สตม.)​ ได้สั่งการ​ให้​ พลตำรวจ​ตรี​ พนัญชัย ชื่นใจธรรม​ ผู้บังคับการ​สืบสวน​สอบสวน​ สำนักงาน​ตรวจ​คน​เข้า​เมือง​ (ผบก.สส.สตม.)​ โดยมี​ พัน​ตำรวจ​เอก​ วิญญู อำนวยสมบัติ รองผู้บังคับการ​สืบสวน​สอบสวน​สำนักงาน​ตรวจ​คน​เข้า​เมือง​ (รอง​ผบก.สส.สตม.)​

ได้วางนโยบายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เฝ้าระวังอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบที่จะเข้ามาในประเทศไทย หรือคนร้ายใช้ประเทศไทยเป็นที่หลบซ่อนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ในต่างประเทศ หรือกระทำความผิดต่างๆ ดังนั้นสานักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้ออกคำสั่งที่ 162/2562 เรื่องการอำนวยการและควบคุมการปฏิบัติตามแผนถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย การจราจร และอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมือง งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พล.ต.ต.พนัญชัยฯ จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในสังกัดฯ ดำเนินการปราบปรามให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม พร้อมกันนั้นให้ตรวจสอบการพักอาศัยของคนต่างด้าวในพื้นที่จัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในช่วงวันที่ 26 เม.ย.62 ถึงวันที่ 10 พ.ค.62​ โดยผลการปฏิบัติจนถึงปัจจุบันมีดังนี้
1.สำรวจโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ อพาทเมนต์ ที่พัก ในเขตพื้นที่การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีจำนวน 252 แห่ง
1.1 ตรวจสอบการเข้าพักของคนต่างด้าว ตามมาตรา 38
1.2 ตรวจสอบคนต่างด้าวที่เข้าพักว่าเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์หรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดหรือเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่
1.3 จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประจำโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ ที่พัก ในช่วงการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2.ผลการจับกุมคนต่างด้าว จำนวน 26 ราย ดังนี้
2.1 ข้อหา เป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด จานวน 16 ราย
2.2 ข้อหา เป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จานวน 10 ราย
3.ออกคำสั่งที่ 54/2562​ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัย การจราจรและพิธีการเข้าเมือง งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ส่วนหน้า) หรือ ศอ.สตม.สน. ณ วัดชนะสงคราม เพื่อให้การบังคับบัญชา การควบคุมกำกับดูแล การสนับสนุนการปฏิบัติ การประสานงานกับหน่วยร่วมปฏิบัติ ตลอดการบริหารจัดการกำลังพล และสนับสนุนการปฏิบัติในภาพรวม
เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ และถวายรักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จักต้องพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติ เพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็นภารกิจสูงสุดที่ผิดพลาดไม่ได้

ผลงานของกองบังคับการ​ตรวจ​คน​เข้า​เมือง​ 1​ (บก.ตม.1)​ ระดมกวาดล้างอาชญากรรม​ ห้วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 26 เม.ย.62 ถึง วันที่​ 10 พ.ค.62​ พล.ต.ท.สมพงษ์ สั่งการให้​ พลตำรวจตรี​ ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (ผบก.ตม.1)​ โดยสั่งการให้ พันตำรวจเอก​ ชัชวาลย์ ทิพย์พิชัย ผู้กำกับกำรสืบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (ผกก.สส.บก.ตม.1)​ และเจ้าหน้าที่สืบสวน ออกสืบสวนหาข่าว ตรวจสอบในพื้นที่รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์แก่เจ้าบ้านหรือสถานประกอบการต่างๆ เมื่อมีการรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยจะต้องแจ้งข้อมูลให้ สตม.ทราบภายใน 24 ชั่วโมง ตาม ม.38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และขอความร่วมมือในการแจ้งข้อมูล เบาะแสต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่หากพบการกระทาที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต​ (หลบหนีเข้าเมือง) คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด​ (Overstay) โดยเน้นคนต่างด้าวกลุ่มสัญชาติเป้าหมายที่จะเข้ามาก่ออาชญากรรม ซึ่งจากการระดมกวาดล้างอาชญากรรม​ สามารถจับกุมคนต่างด้าว หลบหนีเข้าเมือง จำนวน 77 คน,อยู่เกินกำหนดฯ​ (Overstay) จำนวน 4 คน,ให้การซ่อนเร้น ช่วยเหลือคนต่างด้าว จำนวน 7​ คน,พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ จำนวน 1 คน และความผิดตาม พ.ร.ก.การทำงานของคนต่างด้าวฯ จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 95 คน

ผลงาน​ บก.ตม.2​ บช.สตม.เข้ม คัดกรองต่างชาติก่อนรวบหนุ่มอินเดียใช้พำสปอร์ตปลอม​ พลตำรวจ​ตรี​ พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผู้​บังคับการ​ตรวจ​คน​เข้า​เมือง​ 2​ (ผบก.ตม.2)​ พร้อมด้วย พ.ต.อ.วันชนะ บวรบุญ รองผบก.ตม.2,พ.ต.อ.เพลิน กลิ่นพยอม ผกก.กก.สส.ปป.บก.ตม.2,พ.ต.อ.ธานินทร์ อินทพรต ผกก.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่านตม.ทสภ. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ตม.2 ได้ร่วมจับกุม นายจักจิตซิงค์ สุขจรัญซิงค์ กราง (MR.JAGJITSINGH SUKHCHARAN) อายุ 32 ปี สัญชาติอินเดีย ในข้อหา “ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมฯ (หนังสือเดินทางประเทศอังกฤษ)”

โดยเมื่อวันที่ 11 เม.ย.62 เวลาประมาณ 07.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่าย ตม.ขาเข้า พบบุคคลต่างด้าวแสดงหนังสือเดินทางประเทศอังกฤษเพื่อขอรับการตรวจอนุญาตเข้าราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ฝ่าย ตม.ขาเข้า ตรวจสอบหนังสือเดินทางพบหน้าข้อมูลส่วนบุคคลมีความผิดปกติไปจากหนังสือเดินทางประเทศอังกฤษทั่วไป จึงพูดคุยทักทายกับบุคคลดังกล่าวเบื้องต้นด้วยภาษาอังกฤษ ปรากฏว่า บุคลต่างด้าวรายนี้ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ จึงประสานเจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวนปราบปรามเข้าร่วมตรวจสอบเพิ่มเติม โดยจากการสอบสวนบุคคลต่างด้าวยอมรับว่า ตนชื่อ นายจักจิตซิงค์ สุขจรัญ ซิงค์กราง (Mr.JAGJITSINGH SUKHCHARAN) สัญชาติอินเดีย ไม่ได้เป็นคนอังกฤษแต่อย่างใด และได้นำหนังสือเดินทางประเทศอังกฤษมาจากประเทศอินเดีย

โดยมีนายหน้าชาวอินเดียจัดหาหนังสือเดินทางประเทศอังกฤษในสนนราคา 3​0,000 รูปี สกุลเงินอินเดีย (หรือประมาณ 15,000 บาทไทย) เพื่อใช้ในการเดินทางไปลักลอบทำงานในประเทศอังกฤษ เชื่อว่าการเดินทางเข้าออกผ่านประเทศไทย จะสามารถเบี่ยงเบนการตรวจสอบจากตรวจคนเข้าเมืองประเทศอังกฤษได้

พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.เพลิน กลิ่นพยอม ผกก.สส.ปป. บก.ตม.2 สืบสวนขยายผลหาความเชื่อมโยงการกระทำความผิดมีลักษณะเป็นขบวนการหรือไม่ เจ้าของหนังสือเดินทางประเทศอังกฤษว่ามีส่วนรู้เห็นในการกระทำผิดดังกล่าวหรือไม่อย่างไร เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ชาวต่างชาติฉวยโอกาสใช้หนังสือเดินทางปลอมลักลอบเดินทางเข้า-ออกประเทศ

จากการเปิดเผยข้อมูลสถิติการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางเพื่อใช้ในการโยกย้ายถิ่นฐาน ลักลอบขนคนเข้าเมือง เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2561​ ที่ผ่านมา จับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ถึง 70 ราย และในปี 2562​ ตั้งแต่ มกราคม จนถึงปัจจุบัน มีผลการจับกุมแล้วถึง 26 ราย ถือเป็น 37% ของผลการจับกุมปีที่แล้วทั้งปี จากกรณีดังกล่าว พล.ต.ท.สมพงษ์​ฯ ได้เน้นย้าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานใน ท่าอากาศยานต่างๆ พร้อมใจกันทำหน้าที่ในฐานะประตูหลักของชาติ เพิ่มความเข้มในการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความมั่นคงของประเทศเป็นสาคัญ หากพบคนต่างด้าวมีท่าทีพิรุธอาจจะเข้ามากระทาผิดกฎหมายในพื้นที่ท่าอากาศยานผ่านสายด่วน 1178 หรือ กก.สส.ปป.บก.ตม.2 หมายเลขโทรศัพท์ 02-134-0303 ตลอด 24 ชั่วโมง

ผลงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 นำโดย​ พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม.3​ ระดมกวาดล้างอาชญากรรมห้วงวันที่ 26 เมษายน–10 พฤษภาคม 2562 นั้นได้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงวันที่ 26–30 เมษายน 2562 มีผลการปฏิบัติ ดังนี้

กก.สส.บก.ตม.3 มีผลการจับกุม คดีสำคัญ​ ดังนี้​ เมื่อวันที่ 23 เม.ย.62 เจ้าหน้าที่ กก.สส.บก.ตม.3 และ ตม.จว.ฉะเชิงเทรา ได้สืบสวนทราบว่าจะมีขบวนการลักลอบขนคนต่างด้าวชาวกัมพูชาที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากพื้นที่ชายแดน จังหวัดสระแก้ว มาพักรอ ณ พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อที่จะมีผู้นำพาคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองเข้าสู่พื้นที่จังหวัดเป้าหมายต่าง ๆ ในประเทศ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและวางแผนการจับกุม กระทั่ง เวลาประมาณ 23.00 น. ขณะเจ้าหน้าที่ได้สังเกตการณ์บริเวณชายคลองรีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ได้พบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าหมายเลขทะเบียน บน-2854 สระแก้ว ขับเข้ามายังพื้นที่รีสอร์ท และมีการนา คนต่างด้าวลงจากรถ จึงได้เข้าแสดงตัว ผลการตรวจสอบพบผู้ขับขี่เป็นคนไทย ทราบชื่อภายหลังคือ นายสุนทร พลเสนา และพบคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาซึ่งโดยสารการสกัดกั้นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

จับกุมขบวนการนำพาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในข้อหา “ผู้ใดรู้ว่าเป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร ช่วยซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆ แก่บุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม” จำนวน 5 ราย พร้อมคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จำนวน 104 ราย คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 33 ราย รถบรรทุก 6 ล้อ 2 คัน และรถกระบะ 2 คัน อาวุธปืนขนาด 9 มม. จานวน 1 กระบอก

ตรวจคนเข้าเมืองประจวบคีรีขันธ์​ จับกุมอาวุธ ปืนยาวลูกซองลำกล้องเดี่ยว 5 นัด ขนาด 12 ยี่ห้อ เบนเนลี่ ทะเบียน กท 4652854 จำนวน 1 กระบอก จึงแจ้งข้อหา “มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต”

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ร่วมจับกลุ่มชาวจีนเช่าบ้านหรูลักลอบทำงานเปิดโปรกเกอร์ซื้อขายหุ้น& ขายของออนไลน์ข้ามชาติ​ โดยเมื่อวันที่ 26 เม.ย.62 เวลาประมาณ 11.00 น. ตม.จ.ชลบุรี นำกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติ (ศปชก.ภ.จว.ชลบุรี),สภ.หนองปรือ และส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 (ตร.ท่องเที่ยวพัทยา) ร่วมกันนำหมายค้นศาลแขวงพัทยา ที่ ค 9/2562 ลง 25 เม.ย.62 เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 78/196 ม.10 หมู่บ้านสยาม โรเยล วิว ซอยเขาตาโล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ผลการตรวจค้นพบเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี และโน๊ตบุ๊ค มือถือ และอุปกรณ์ในการกระทาผิดรวม 17 รายการ และพบ นาย หลาง เซียวโบ (LANG Xiaobo) อายุ 27​ ปี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาสัญชาติเมียนมา 2 ราย ในข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์” ใน ศูนย์การค้า เมกา บางนา อ.บางพลี สมุทรปราการ
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือระหว่างประเทศ
– ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี จับกุมบุคคลสัญชาติจีนกับพวกรวม 9 ราย ในข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน” และจะได้สืบสวนขยายผลต่อไป

กก.สส.บก.ตม.3 โดยความร่วมมือกับประเทศรัสเซีย ได้สืบสวนจับกุมผู้ต้องหาสัญชาติรัสเซีย (Mrs Golubeva Elena) ซึ่งหลบหนีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยตามหมายจับของตารวจสากล (Red Notice)
ผลการปฏิบัติในภาพรวม จับกุมความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองจำนวน 1,889 คดี ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 1 คดี (ก่อความเดือดร้อนรำคาญ) และความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาอื่น จำนวน 59 คดี รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,949 คดี

ทั้งนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของสถานที่พักอาศัย ให้แจ้งข่าวแก่เจ้าหน้าที่หากพบบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์เป็นพิรุธ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงในห้วงวันสำคัญของปวงชนชาวไทยที่ใกล้จะถึงนี้ โดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง โทร.1178