เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์น้อมแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ กำหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและจัดกิจกรรมร้อยดวงใจเทิดไท้องค์ราชันของชาวไทยพาณิชย์ขึ้น โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่พนักงานกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน ๖๘ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาทิ นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ พนักงานและญาติร่วมในพิธี ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เมื่อปีพ.ศ.๒๔๑๙

กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์

กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์