เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมเต็มที่ในการปฏิบัติภารกิจในห้วงการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยมุ่งเน้นเรื่องการดูแลความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีฯ เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว จึงมีความเป็นห่วงเรื่องโรคฮีทสโตรค หรือความเจ็บป่วยที่มาจากความร้อน ซึ่งหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานความร่วมมือเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือ อีกทั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจนถึงขณะนี้สถานการณ์ในภาพรวม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย