ที่สำนักงานกกต.นายสุรวัชร สังขฤกษ์ กลุ่มการเมืองภาคประชาชน ยื่นหนังสือถึงประธานกกต. เพื่อขอให้กกต.ระงับการรับรองผลการเลือกตั้งว่าที่ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ซึ่งจะเข้าข่ายเป็นโมฆะ เนื่องจากกกต.มีมติแจ้งข้อกล่าวหานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กรณีถือหุ้นซึ่งเข้าลักษณะต้องห้ามเป็นผู้สมัครส.ส. ซึ่งมีความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 วรรคสาม ดังนั้นถือว่าการเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่ทั้งหมดโมฆะ เพราะนายธนาธรเป็นผู้ออกหนังสือรับรองในนามหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ให้กับผู้สมัครของพรรคซึ่งมีความผิดทั้งในนามหัวหน้าพรรค และนิติบุคคล ซึ่งถือเป็นเอกสารเท็จ เพราะนายธนาธร ขาดคุณสมบัติ

นายสุรวัชร กล่าวว่า ขอให้กกต.ดำเนินการตรวจสอบและส่งคำร้องยุบพรรคอนาคตใหม่ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาให้ดำเนินคดีอาญากับหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ รวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรค และเลขาธิการพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยทางการเมืองด้วย