ณ ลานอนุสาวรีย์พลตำรวจเอก​ เผ่า ศรียานนท์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ต​ชด.)​ ได้จัดให้มีพิธีส่ง-รับมอบหน้าที่​ และการบังคับบัญชาในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบช.ต​ชด.)​ ระหว่าง พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง และพลตำรวจโท วิชิต ปักษา

ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งที่ 247/2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 ให้ พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบช.ต​ชด.)​ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (รรท.ผบช.ส​ตม.)​ และให้ พลตำรวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบช.ประจำ​ สนง.ผบ.ตร.)​(ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่งคงแห่งชาติ) รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (รรท.ผบช.ต​ชด.)​ในโอกาสนี้ พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ได้ลงนามในเอกสาร ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา​ และส่งมอบธงประจำกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ให้แก่ พลตำรวจโท วิชิต ปักษา บริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ โดยมีผู้บังคับหน่วยจากทั่วประเทศ และข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนส่วนกลางร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

พลตำรวจโท วิชิต ปักษา รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21 และนักเรียนร้อยตำรวจรุ่นที่ 37 (นรต.37) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ เช่นพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (ทางรัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์,โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 74,หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี พ.ศ.2559 เป็นต้น เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เช่น กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร, กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2,กองบังคับการปราบปราม,กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง,ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ดำรงตำแหน่งในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่สำคัญ ได้แก่ ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 และ 4,รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และในวาระการแต่งตั้งประจำปี 2561​ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำ สภาความมั่งคงแห่งชาติ)

ประวัติรับราชการ
พลตำรวจโท วิชิต ปักษา รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
1.ประวัติรับราชการ
1.1 รอง สวส.สภ.เมืองมุกดาหาร
1.2 ผบ.มว.ตชด.ร้อย ตชด.215
1.3 หนผ.5 กก.ตชด.21 และ กก.อก.บก.ตชด.ภาค 2
1.4 รอง ผกก.2 ป. และ รอง ผกก.4 ป.
1.5 ผกก.2 และ 6 บก.ป.
1.6 ผกก.4 บก.ทล.
1.7 รองผู้บังคับการอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.8 ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4
1.9, ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1
1.10 รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
1.11 ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่งคงแห่งชาติ)
2. ประการศึกษาและฝึกอบรม
2.1 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21
2.2 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 37
2.3 พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (ทางรัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
2.4 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 74 (พ.ศ.2538)
2.5 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี พ.ศ.2559
3. ผลการปฏิบัติงานดีเด่น
3.1 พ.ศ.2532 ได้รับโล่รางวัล ผู้บังคับหมวดดีเด่นของ บก.ตชด.ภาค 2
3.2 พ.ศ.2533 ได้รับโล่รางวัล ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ของ บช.ตชด.
3.3 พ.ศ.2534 ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศการฝึกสวนสนามของบก.ตชด.ภาค 2
3.5 พ.ศ.2535 ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศการฝึกสวนสนามของ บก.ตชด.
3.6 พ.ศ.2545 ได้รับโล่รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการสอบสวนของกองบังคับการปราบปราม
3.7 พ.ศ.2546-47 ได้รับประกาศเกียรติคุณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2546 และ 2547 (2 ปีซ้อน)
4. ภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมาย
4.1 ปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์เวร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547-ปัจจุบัน
4.2 ปฏิบัติตามแผนของกองกำลังสุรนารีในการป้องกันชายแดน​ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการหน่วยรบขนาดเล็กเจาะเส้นทางเข้าตีและระวังป้องกันทางปีกตามแผนผลักดันกองกำลังต่างชาติที่รุกล้ำพื้นที่ชายแดน บริเวณช่องโอบก อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ พ.ศ.2531 จนเสร็จสิ้นภารกิจ และปฏิบัติภารกิจในการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน ตามแผน ของกองกำลังสุรนารี ในพื้นที่ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ และอ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ตั้งแต่ ก.ย.2530-ต.ค.2534 รวม 4 ปี
4.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ รวม 9 ปี 8 เดือน
ช่วงแรก เป็นส่วนล่วงหน้าในการสืบสวนติดตามคดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ชุดจัดตั้งและปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า (ศปก.ตร.สน.) ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่ ก.พ.47-เม.ย.50 (รวม 3 ปี 2 เดือน)
ช่วงที่สอง ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ตั้งแต่ มี.ค.52– ก.ย.58 (รวม 6 ปี 6 เดือน) ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ที่สำคัญ คือ รอง ผบ.กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ควบคุมกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษ หน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด และ ผบ.กองกำลังตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่ระหว่างปี 2556-2558