นางสาวอังคนางค์ พรมดำ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเชียงราย ผู้แทนธนาคารออมสินภาค 9 นำทีมงานในสังกัดธนาคารออมสินภาค 9 ร่วมมอบน้ำดื่ม และหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและมอบให้กับผู้ที่ประสบภัยปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้