มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง สร้างสุข ใส่ใจ ผู้สูงวัย” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2562 นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกฯ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ,คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการฯ,คุณชุติมา ตันศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯ,คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณปุ๊-อัญชลี จงคดีกิจ อาสาฯ ศิลปิน 28

ร่วมกันนำเงินสดพร้อมสิ่งของ ประกอบไปด้วย ผ้าขนหนูจำนวน 2 ผืน,แป้งฝุ่นหอม,ยาหม่องเซียงเพียวอิ้ว และนมไวตามิ้ลด์ บรรจุในกระเป๋าผ้า​โดยให้ต่อคน มอบให้แก่ผู้สูงอายุกว่า 1,100 คน ที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆ จำนวน 8 แห่ง ในพื้นที่ จ.นนทบุรี,จ.ปทุมธานี,จ.พระนครศรีอยุธยา,จ.สมุทรปราการ และ จ.นครปฐม คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

#ติดต่อ-สอบถาม#ทีมงานสื่อสารองค์กร📱
086-854-1418📲

สายด่วน☎ป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยชีวิต🚑รักษาชีวิต🏥💉💊สร้างชีวิต🎓👪