มร. แอนดรูว์ เคนท์ ชาน (กลาง) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารการจัดการงบดุล ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางสาวฉลองรัตน์ เพชรภักดี (ขวา) เจ้าหน้าที่บริหาร Executive Project Management ทีเอ็มบี และ นางกาญจนา โรจวทัญญู (ซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ทีเอ็มบี ฉลองเนื่องในโอกาสที่ทีเอ็มบีได้รับรางวัล “ผู้บุกเบิกพันธบัตรสีเขียว” (Green Bond Pioneer Awards) ในสาขา “ประเทศใหม่ที่นำพันธบัตรสีเขียวออกสู่ตลาดโลก” (New Countries Taking Green Bonds Global) จาก The 4th Green Bond Pioneer Awards ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับการประชุมเรื่องพันธบัตรด้านภูมิอากาศ ประจำปี 2562 ที่ลอนดอน เมื่อเร็วๆ นี้ รางวัลที่ได้รับนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการที่ทีเอ็มบีมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการกำหนดกรอบการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนไว้เพื่อปฏิบัติ และด้วยความร่วมมือของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ในเครือเวิลด์แบงก์กรุ๊ป ทีเอ็มบีเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่ออกพันธบัตรสีเขียวเป็นรายแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อระดมทุนสนับสนุนโครงการที่เป็นมิตรต่อภูมิอากาศที่ดำเนินโดยภาคเอกชน โดยมีไอเอฟซีเป็นผู้ลงทุนในพันธบัตรทั้งหมดในมูลค่า 60 ล้านเหรียญสหรัฐ