ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็มทั่วประเทศเพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 เมษายน 2562 รวมทั้งสิ้น 8,500 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากเทศกาลสงกรานต์ปีก่อน 600 ล้านบาทเนื่องจากปีนี้มีวันหยุดสงกรานต์เพิ่มขึ้น 1 วัน

ในจำนวนนี้แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขาที่มีอยู่กว่า 500 สาขาทั่วประเทศ เป็นเงิน 5,600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นเงิน 3,300 ล้านบาท ส่วนสาขาในต่างจังหวัดเป็นเงิน 2,300 ล้านบาท
และมีการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็มที่มีอยู่กว่า 1,200 เครื่องทั่วประเทศ เป็นเงิน 2,900 ล้านบาท ทั้งนี้ สาขาธนาคารธนชาตที่อยู่ภายนอกห้างสรรพสินค้าจะหยุดให้บริการวันที่ 13-16 เม.ย. 2562 ส่วนสาขาในห้างสรรพสินค้าจะหยุดให้บริการวันที่ 13 เม.ย. 2562 เพียงวันเดียว