นายจอม เพชรประดับ สื่อมวลชนอิสระ ผู้ดำเนินรายการ Thai Voice และเป็นหนึ่งในผู้ลี้ภัยในสหรัฐอเมริกา ได้สัมภาษณ์ นายใจ อึ๊งภากรณ์ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ผู้ต้องหาหนีคดี ม.112 ซึ่งลี้ภัยที่อังกฤษ กรณีการเคลื่อนไหวถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกจากตำแหน่ง จากการจัดการเลือกตั้งที่ส่อทุจริต และการเคลื่อนไหวของกองทัพในช่วงการจัดตั้งรัฐบาล มีใจความตอนหนึ่ง ว่า เห็นด้วยที่ประชาชนออกรณรงค์ถอดถอน กกต. เพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ทำให้เชื่อได้ว่าเกิดการทุจริตกันอย่างมาก

นายใจ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องของผู้นำเหล่าทัพ เรื่องการไม่ให้คนไม่ดีมาปกครองบ้านเมือง การเรียกคืนเครื่องราชฯของนายทักษิณ ทั้งหมดล้วนแสดงให้เห็นว่า เพื่อสกัดกั้นไม่ให้พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยจัดตั้งรัฐบาลได้