นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เขต 2 จ.สมุทรสาคร พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และอดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว เกี่ยวกับ บัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์ ระบุว่า

ว่าจะไม่เขียนเรื่องนี้ แต่มีคำถามมามากมายทุกวัน เลยต้องขอให้ความเห็นแบบรวบยอดดังนี้

1. ถามว่า หากผมเป็น กกต.จะวินิจฉัยว่าบัตรดังกล่าว เป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย

คำตอบ ผมต้องวินิจฉัยเป็นบัตรเสีย เพราะเป็นไปตามพรป.ส.ส. มาตรา ๑๑๔ ที่กำหนดให้บัตรที่มาถึงเลยเวลาปิดหีบ ถือเป็นบัตรเสียที่ไม่สามารถนำมานับคะแนน หากวินิจฉัยเป็นบัตรดี แปลว่า กกต.ทำผิดกฎหมาย

2. แล้วจะจบเพียงแค่โทษกันไปโทษกันมาและบอกว่าเสียใจหรือไม่

คำตอบ ไม่ เพราะเป็นเรื่องที่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนอย่างจริงจังและรวดเร็วและตอบสังคมว่า เป็นความผิดพลาดของใคร จุดใด ใครปฏิบัติ ใครกำกับดูแล และได้ใช้ความพยายามถึงที่สุดในการนำส่งบัตรเลือกตั้งแล้วหรือไม่ หากผิดที่จุดใดต้องมีการลงโทษอย่างจริงจัง

3. หากผมเป็น กกต.ในสถานการณ์ดังกล่าวที่บัตรมาถึงกลางคืนวันที่ 23 มีนาคม และ วันรุ่งขึ้นเป็นวันเลือกตั้งและเลยกำหนดการที่จะกระจายบัตรไปยังเขต ผมจะทำอย่างไร

คำตอบ หากทราบสถานการณ์ดังกล่าว ผมจะสั่งการให้กระจายบัตรทันทีเท่าที่สามารถทำได้ ลดขั้นตอนทางราชการทุกขั้นตอน ส่งบัตรในเช้าวันที่ 24 เชื่อว่า โดยศักยภาพของการขนส่งไทย น่าจะส่งทันทุกเขตก่อนเวลา 17.00 น. ของวันที่ 24 แต่หากไม่ทันบางส่วน ก็ยังดีที่บางส่วนสามารถส่งถึง

4. บัตรจำนวนดังกล่าว จะมีผลทำให้การเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

คำตอบ บัตรมีจำนวน 1,542 ใบ เป็นบัตรของเขตต่างๆ 350 เขต หากหารเฉลี่ย จะอยู่ไม่ถึง 5 ใบต่อเขต แต่มีความเป็นไปได้ว่าบางเขตอาจไม่มีและบางเขตอาจมีเกิน 10 ใบ แม้ว่าอาจไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับเลือกตั้ง แต่ทุกเสียงที่ออกล้วนมีความหมาย คะแนนรวมอาจมีผลต่อการคำนวณเศษทศนิยม ที่มีผลต่อการเพิ่มหรือลด ส.ส.บัญชีรายชื่อ ดังนั้นจะบอกว่าไม่สำคัญไม่ได้

5. วันนี้ มีทางออกอย่างไร

คำตอบ ม.44 สิครับ ทางเดียว กล้าไหม ใช้ให้เป็นประโยชน์ ให้โปร่งใส กกต.ไม่ต้องทำผิดกฎหมาย หรือกลัวเปิดออกมาแล้วผลจะเปลี่ยน

สมชัย ศรีสุทธิยากร
28 มีนาคม 2562

บัตรนิวซีแลนด์อีกรอบว่าจะไม่เขียนเรื่องนี้ แต่มีคำถามมามากมายทุกวัน เลยต้องขอให้ความเห็นแบบรวบยอดดังนี้๑. ถามว่า…

โพสต์โดย Somchai Srisutthiyakorn เมื่อ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2019