นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้มีการชี้แจงผ่านทวิตเตอร์ “Phumtham Wechayachai” ว่า ภารกิจเฉพาะหน้าขณะนี้มี 2 เรื่องคือ 1.ทำเรื่องการเลือกตั้งที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องเช่นข้อเรียกร้องของเราที่มีต่อกกต. 2. ผลักดันเจตนารณ์ของประชาชนที่แสดงออกในการเลือกตั้งให้บรรลุคืออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตทางเศรษฐกิจดีขึ้นและอยากได้ประชาธิปไตยคืนมา…เราจะทำให้ได้

รวมถึงยืนยันว่า ไม่เคยพูดว่าให้ใครเป็นนายกฯ จัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ ขอยึดเป้าหมายที่ประชาชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศดีขึ้นและให้ประชาธิปไตยกลับคืนสู่สังคมไทย เป็นเป้าหมายสำคัญ…เพียงยืนยันว่าตำแหน่งนายกฯไม่ใช่เงื่อนไขที่ เราติดยึด ขอให้พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล หารือกัน ให้ได้คนที่เหมาะสมครับ