นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เปิดเผยถึงประเด็นที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวถึง ปมนาฬึกาหรูของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่าให้ยุติการติดตามทวงถามเรื่องนี้ได้เเล้ว เพราะ เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับงบแผ่นดิน โดยทางด้านนาย นายธีระชัย ให้ความเห็นต่อกรณีนี้ว่า ไม่เกี่ยวกับงบแผ่นดินจริงหรือ ท่านนายกฯแสดงอาการเอือมระอากับคำถามเกี่ยวกับนาฬิกา ข่าวระบุว่า ท่านขอให้หยุดได้แล้ว ชี้เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับงบแผ่นดิน สังคมไทยจะต้องไม่ปล่อยให้เรื่องนี้หยุดจนกว่าจะมีคำตอบที่ชัดเจนทุกด้าน เพราะถึงแม้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับงบแผ่นดิน แต่เป็นการแสดงมาตรฐานทางจริยธรรม ที่ท่านนายกฯและ ครม.ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและเยาวชนทั้งมวล

นายธีระชัยกล่าวต่อว่า ถามว่าเรื่องการละเว้นไม่สำแดงทรัพย์สินนั้น ไม่เกี่ยวกับงบแผ่นดินจริงหรือไม่ มาตรา 103 กฎหมาย ปปช. บัญญัติห้ามการรับประโยชน์เกิน 3,000 บาท ซึ่งการรับประโยชน์เป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับงบแผ่นดิน แต่เหตุผลที่กฎหมายบัญญัติไว้ เนื่องจากผลประโยชน์อาจจะทำให้ผู้รับใจอ่อน และผู้รับอาจเอื้อประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ให้อย่างไม่ถูกต้อง และเมื่อใดที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ก็จะเกี่ยวข้องกับงบแผ่นดินไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ดังนั้น ที่ท่านนายกฯ กล่าวว่าไม่เกี่ยวกับงบแผ่นดินนั้น ท่านดูเรื่องนี้แต่เพียงชั้นเดียว ซึ่งยังไม่ครบถ้วนกระบวนความ

นายธีระชัยกล่าวทิ้งท้ายว่า นอกจากนี้ การให้ประโยชน์ตามมาตรา 103 ครอบคลุมไปถึงประโยชน์อันคำนวณเป็นเงินได้ เช่นการให้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย ก็ระบุไว้ในเว็บไซต์ของสถานราชการแห่งหนึ่ง และย่อมจะต้องขยายไปถึงการให้ยืมนาฬิกามูลค่าสูงโดยไม่คิดค่าตอบแทนด้วย