นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (กลาง) ดร.ปิยะพันธ์ ทยานิธิ (ที่ 2 จากซ้าย) และนางสาวธัญฑิกา โพธิสมภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แก่นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากขวา) เพื่อสนับสนุนการจัดงานดินเนอร์ทอล์ค วันนักข่าวประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ปีของสมาคมฯ (‘Thai Journalists Association 64th Anniversary’) วันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี สำหรับปีนี้ได้รับเกียรติจากดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แสดงปาฐกถาในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง” และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ แสดงปาฐกถาในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยในสงครามการค้าโลก” พร้อมพิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าวประเภทต่างๆ ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวโดยตลอดมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ในการทำหน้าที่ตรวจสอบและนำเสนอความคิดเห็นในการสร้างสรรค์สังคม