นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์เฟซบุ๊ก “Chuchart Srisaeng” ระบุว่า

…..หลังการรัฐประหารปี ๒๔๙๐ คณะรัฐประหารได้เชิญนายควง อภัยวงศ์ หัวหน้าพรรคและผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์เป็นนายกรัฐมนตรี ท่านก็รับเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ระยะหนึ่งแล้วจึงลาออก

…..ต้นปี ๒๕๒๓ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ประกาศขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกลางสภาผู้แทนราษฏร

…..นายทหารกลุ่มยังเติร์กไปเรียนเชิญ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นนายกรัฐมนตรี

…..มีพรรคการเมืองหลายพรรครวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนและเข้าร่วมเป็นรัฐบาลด้วย ถ้าจำไม่ผิดท่านชวน หลีกภัย ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

…..ฯพณฯ พลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ ๘ ปีเศษ โดยไม่เคยลงรับสมัครเลือกตั้งเป็น ส.ส. เลย เนื่องจากในขณะนั้นรัฐธรรมนูญยังไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีว่าต้องเป็น ส.ส.

…..พรรคประชาธิปัตย์เป็นการเมืองที่ร่วมรัฐบาลของฯพณฯ พลเอกเปรมตลอด แม้ว่าในการเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการเลือกตั้งมากเป็นอันดับ ๑ แต่ยังไม่ได้เป็นเสียงข้างมากในสภาฯ หัวหน้าพรรคประกาศว่า จะไม่สนับสนุน ฯพณฯ พลเอกเปรมให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีก แต่เมื่อพรรคการเมืองอื่นไม่ยอมร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วย พรรคประชาธิปัตย์ก็ตกลงเข้าเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ฯพณฯ พลเอกเปรมอีกโดยอ้างว่า เนื่องจากได้รับข้อมูลใหม่

…..การเลือกตั้งในปี ๒๕๓๑ พรรคชาติไทยได้รับการเลือกตั้งมากที่สุด แต่ก็ร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์และพรรคการเมืองอื่นไปเชิญ ฯพณฯ พลเอกเปรมให้รับเป็นนายกรัฐมนตรีอีก

…..แต่เนื่องจากมีอาจารย์มหาวิทยาลัยนักประชาธิปไตยหัวนอกกลุ่มหนึ่งทำหนังสือทูลเกล้าถวายฎีกาว่า ฯพณฯ พลเอกเปรม ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจึงไม่ควรเป็นนายกรัฐมนตรีอีกเพราะไม่ใช่วิถีทางของระบอบประชาธิปไตย ฯพณฯ จึงปฏิเสธที่จะรับเป็นนายกรัฐมนตรีอีก โดยกล่าวกับตัวแทนพรรคการเมืองที่เข้าพบว่า “ผมพอแล้ว”

…..ฯพณฯ พลเอกเปรมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ ๘ ปีเศษ ได้สร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติมากมายมหาศาล

…..กล่าวเฉพาะความมั่นคงของประเทศ ในขณะที่ ฯพณฯ ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสถานการณ์สู้รบของคนไทยด้วยกันเอง ระหว่างคนไทยที่ทางราชการเรียกว่า ผู้ก่อร้ายซึ่งอยู่ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือ พคท. กับข้าราชการทหาร ตำรวจและพลเรือน ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๐๘ กำลังรุนแรงที่สุดเพราะมีกำลังนักศึกเข้าไปสมทบหลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ แต่ละปีมีข้าราชการทหาร ตำรวจและพลเรือนเสียชีวิตหลายร้อยคน ไม่นับคนไทยที่ถูกเรียกว่าผู้ก่อร้ายซึ่งเสียชีวิตมากกว่าหลายเท่า

…..ฯพณฯ พลเอกเปรมได้ออกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๖๖/๒๕๒๓ อันเป็นการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่เข้าป่าไปร่วมกับ พคท. ให้ออกมาจากป่า การต่อสู้ด้วยอาวุธระหว่างคนไทยด้วยกันจึงยุติลง นักศึกษาที่เข้าป่าหลังเหตุการณ์ ๙ ตุลาคม ๒๕๑๙ เช่น นายจาตุรันต์ ฉายแสง นายภูมิธรรม เวชชัย ฯลฯ คืออดีตนักศึกษาที่ได้ออกจากป่าคืนเมืองโดยไม่มีความผิดใดๆ ก็เพราะคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๖๖/๒๕๒๓

…..ส่วนเหตุการณ์ความไม่สงบในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯพณฯ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ ศอบต. ขึ้นมาดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งก็ได้รับผลสำเร็จอย่างดียิ่ง จนเหตุการณ์สงบเรียบร้อยแทบจะไม่การลอบฆ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปอีก แต่ที่เหตุการณ์กลับมารุนแรงขึ้นอีกก็เพราะนายทักษิณ ชินวัตร สั่งยกเลิก ศอบต. และมีการกระทำอื่นๆ อีก

…..เขียนมายืดยาวก็เพื่ออยากให้พิจารณาว่า

……..๑. ผู้นำประเทศที่เป็นคนดี มีศีลธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้องบริวาร ปฏิบัติหน้าที่โดยมีจุดหมายอยู่ที่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความสงบสุขของประชาชนในชาติเป็นสำคัญ จะมีที่มาอย่างไรเป็นสาระสำคัญ หรือไม่

……..๒.ที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันกล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์มีอุดมการณ์มาตั้งแต่ก่อตั้งพรรคแล้วว่า จะไม่สนับสนุนบุคคลที่ไม่ได้รับเลือกจากประชาชนให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นการสืบทอดอำนาจเผด็จการ จริงหรือไม่

……..๓.หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในอดีตไม่ว่า นายควง อภัยวงศ์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช นายถนัด คอมันตร์ นายพิชัย รัตตกุล และท่านชวน หลีกภัย แต่ละท่านต่างก็เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติสังคมส่วนรวมและความสงบสุขประชาชนมากกว่าประโยชน์และความอยากส่วนตน ใช่หรือไม่