นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng ระบุว่า …..ศาลรัฐธรรมนูญมีมตืเอกฉันท์ให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ

…..มีมติ ๖:๓ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักชาติซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีกำหนด ๑๐ ปี และนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย

…..มีมติเอกฉันท์ห้ามกรรมการบริหารของพรรคไทยรักษาชาติ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองหรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ภายในกําหนด ๑๐ ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย

…..คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเขียนได้ละเอียดถี่ถ้วนครบถ้วนทุกถ้อยกระทงความด้วยถ้อยคำสำนวนราบรื่นสละสลวยฟังแล้วชื่นใจมาก

นายชูชาติ ศรีแสง