พัชรี กมลเวชช (กลาง) เจ้าหน้าที่บริหารการตลาดลูกค้าบุคคล-ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ทีเอ็มบี จัดโปรโมชั่นตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งช้อป ทั้งกิน ฟิน 2 ต่อ ต่อที่1 ช้อปฟิน รับเงินคืน 4,500 บาท/บัตร/เดือน สูงสุด 13,500 บาท/บัตร ตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดแฟชั่น กีฬา และร้านค้าในศูนย์การค้าทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ต่อที่2 กินคุ้ม รับเงินคืน 30 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป หรือ รับเงินคืนสูงสุด 150 บาท/บัตร/เดือน สูงสุด 450 บาท/บัตร ตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ร้านอาหารทั่วไทย ลงทะเบียนรับสิทธิ์พิมพ์ TMBSD ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 (ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ ข้อความละ 3 บาท) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558 หรือ www.tmbbank.com/promotion