ณ โรงแรม แจ๊สโซเทล กรุงเทพฯ  พลตำรวจ​ตรี​ ดาวลอย เหมือนเดช รองผู้บัญชาการ​ตำรวจ​นครบาล​ (รอง​ผบช.น.)​ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด กอง​บัญชาการ​ตำรวจ​นครบาล​ (บช.น.)​ ที่ได้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันยาเสพติด ซึ่งสอนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ (ครูตำรวจ D.A.R.E.) รุ่นที่ 228 เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ ยาเสพติด พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการอบรม และกล่าวปิดการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว

Cr.ทีมงานประชาสัมพันธ์ บช.น.