นายบุญถาวร ปัญญาสิทธิ์ ทีมงานประชาชนและปกป้องรัฐธรรมนูญ ยื่นหนังสือขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการพิจารณาส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดยกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์ล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค และนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ใช้วาทะกรรมที่ส่อว่ามีเจตนาดังกล่าวหลายครั้ง ตั้งแต่ปี 2554 รวมไปถึงการประกาศยกเลิกมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และล่าสุดกับคำให้สัมภาษณ์ที่ระบุว่าจะสานต่อภารกิจของคณะราษฎร์ให้สำเร็จ ซึ่งต้องถามนายธนาธร ว่าหมายถึงอะไร

นายบุญถาวร กล่าวว่า การยื่นคำร้องครั้งนี้ ดำเนินการในฐานะคนไทยที่รักประเทศ โดยใช้สิทธิตามตามมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ โดยได้เตรียมเอกสารประกอบคำร้องยาวกว่า 20 หน้า ให้กกต.พิจารณาด้วยซึ่งทั้งหมดคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และปรากฎตามสื่อมวลชนไม่ได้ปรุงแต่งใดๆ และทราบว่าหลังจากนี้อีก 3 วันจะมี 2 องค์กรเตรียมที่จะเข้ายื่นคำร้องให้ตรวจสอบพรรคอนาคตใหม่ในความผิดเดียวกัน โดยทราบว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนกว่านี้