“หลังจากนี้คงไม่มีใครกล้าทำอีกแล้ว และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีใครคาดคิด สิ่งที่พวกเขากระทำนั้น เขาทำไปได้อย่างไร ทุกคนในสังคมเองก็ทนดูไม่ได้ ไม่รู้จะป้องกันไม่ให้วัยรุ่นก่อเหตุได้อย่างไร แต่คิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ จะสร้างบทเรียนให้สังคมได้เป็นอย่างดี”

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ