นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าว ขอเรียกร้องให้พรรคการเมือง ดำเนินการแจ้งนโยบายที่จะใช้หาเสียงกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ป้องกันการลอกนโยบายและทำไม่ได้จริง ซึ่งจะส่งผลให้มีการฟ้องร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้ ขณะเดียวกัน กกต.ก็ต้องดำเนินการตามมาตรา 57 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ที่ให้การกำหนดนโยบายของพรรคการเมือง ที่ใช้ในการประกาศโฆษณา ให้คำนึงถึงความเห็นของสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมือง ต้องมีวงเงินที่ใช้ความคุ้มค่า ประโยชน์ ผลกระทบ และความเสี่ยง ถ้าพรรคการเมืองไม่ได้ทำรายการเหล่านี้ให้คณะกรรมการสั่งดำเนินการให้ถูกต้อง ถ้าไม่ทำจะมีความผิด ตามมาตรา 121 มีโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท ปรับวันละ 10,000 บาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง

“เรื่องนโยบายถ้าเกิดไม่มีการแสดงอย่างชัดเจนให้กับ กกต. ได้ตรวจสอบจะมีปัญหาร้องเรียนกันภายหลัง ไม่ว่าจะบอกว่าลอกนโยบายกัน ไม่รู้เอาเงินมาจากไหน สุดท้ายเกรงว่า การเลือกตั้งจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกลัวว่าจะกลายเป็นโมฆะ เดี๋ยวก็มาร้องกันว่าปัญหาเกิดจากพรรคการเมือง แต่หาก กกต. ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ กกต.จะติดคุกเอาได้ ผมขอเตือน” เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าว