นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการเลือกตั้งในประเทศว่า กระทรวงการต่างประเทศ ไม่ปฏิเสธหากจะมีผู้ขอสังเกตการณ์การเลือกตั้งไทย แต่กระทรวงการต่างประเทศ เห็นว่าสำหรับการจัดเลือกตั้งนั้นประเทศไทยสามารถดำเนินการเองได้ตามรัฐธรรมนูญ โดยเปิดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนได้มีส่วนร่วม พร้อมกันนี้ยังสามารถเชิญคนต่างชาติ ที่ทำงานในประเทศไทยเช่นตัวแทนสถานทูตต่างๆ เข้ามาช่วยสังเกตการณ์ได้ด้วย ซึ่งดีกว่าการให้คนภายนอกเข้ามา แต่ไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธคนภายนอก เพียงแต่เห็นว่าเราสามารถบริหารจัดการเองได้ เพราะในอดีตการเลือกตั้งก็เคยเชิญคนนอกเข้ามา แล้วเหตุใดจะต้องเอาคนนอกมาอีก เพราะการเลือกตั้งนั้นเราสามารถจัดเองได้ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายดอนกล่าวว่า ต่างประเทศไม่ได้ติดใจในการเลือกตั้งไทย เพียงแค่ฟังการอธิบายว่าเราได้ดำเนินการอย่างไรไปบ้าง และยังเห็นว่าประเทศไทยนั้นดี ที่มีเสถียรภาพการเมืองนิ่งอย่างที่เป็นอยู่โดยเห็นว่านอกจากดีสำหรับไทยแล้ว ยังเป็นผลดีต่อมิตรประเทศด้วย เพราะสามารถดำเนินการค้าการลงทุนได้ ไม่มีผลจากความไม่มีเสถียรภาพ