นพ. วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส. พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัวกล่าวขอขอบคุณท่านนายกพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ส่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ มาเยี่ยมชมโครงการ English for all ที่โรงเรียนสะพานที่สาม พิษณุโลกสิ่งที่น่าดีใจแทนเด็กไทย เนื่องจากท่านรัฐมนตรีมีความประทับใจ และเห็นศักยภาพของเด็กในโครงการ English for all แม้เป็นเด็กยากจน แต่มีขีดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ท่านได้ประกาศที่จะนำโครงการนี้ไปขยาย เพื่อให้ครอบคลุมทุกตำบลทั้งประเทศ โดยจะเริ่มต้นในปีการศึกษาหน้า ขั้นต้นใช้งบประมาณ 4000 ล้าน

นพ. วรงค์กล่าวต่อว่า โครงการ English for all เป็นโครงการปฏิรูประบบการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยนำรูปแบบการสอนภาษาที่สองของสิงคโปร์มาประยุกตร์ใช้ บนหลักการ 4 ข้อ คือ 1. ต้องสอนให้เร็วที่สุด อย่างช้าเริ่มที่ชั้นอนุบาล 1 2.เด็กต้องได้เรียนวันละ 2 ชม. ติดต่อกัน 5 วัน 3.ครูที่สอนต้องพูดภาษาอังกฤษได้ดี ในโครงการเราใช้ครูชาวฟิลิปปินส์ 4.สำเนียงไม่ใช่ปัญหา ขอให้สื่อสารได้เข้าใจ และที่สำคัญ ต้องให้ทางโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกครู และเป็นผู้ทำสัญญาจ้าง เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารบุคคลากร

นพ. วรงค์กล่าวด้วยว่าสิ่งที่อยากแนะนำรัฐบาลและกระทรวงศึกษา เนื่องจากโครงการนี้ เป็นทิศทางใหม่ของประเทศ เพื่อวางเป็าหมายให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของประเทศ ในอนาคตอีก 20 ปี การทำความเข้าใจผู้บริหารทุกระดับ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองถึงทิศทางด้านการศึกษา จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน บนฐานความเข้าใจ ที่ตรงกัน ดังนั้นผู้รับผิดชอบโครงการจึงต้องแม่นในหลักการ และต้องติดตาม ขยันชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ เพราะนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงบริษัท แต่นี่คือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในอนาคต

“สิ่งสำคัญที่ต้องไม่ให้เกิดขึ้นนั่นคือ การทุจริต หาผลประโยชน์จากการจ้างครูชาวต่างชาติ ต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาอีกครั้ง ที่จะมอบสิ่งดีๆให้แก่เด็กไทย โดยเฉพาะเด็กๆที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสเข้าถึงภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง” นพ. วรงค์ กล่าว