นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ออกแถลงการณ์ว่าเตรียมยื่นคำร้องเรียนต่อ นายกรัฐมนตรีเพื่อแก้กฏหมายท้องถิ่น และระงับการเลื่อนเลือกตั้ง โดยมีข้อความดังนี้

1)ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ยกร่าง พรบ.ระเบียบท้องถิ่นและร่าง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 6 ฉบับนั้น มีหลายประเด็นที่ “ไม่สอดรับกับการปฏิรูปการเมือง” มีลักษณะกีดกันสิทธิและส่อขัดต่อรัฐธรรมนูญในหลักความเสมอภาคและเท่าเทียม

2)ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เสนอปรับแก้ให้ร่างกฎหมายดังกล่าวกล่าวมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน จนอาจทำให้โรดแม็ปเลือกตั้งต้องเลื่อนไปจากกำหนดเดิม พ.ย.2561 เป็นช่วงต้นปี 2562 นั้น

นายศรีสุวรรณกล่าวต่อว่า การใช้อำนาจดังกล่าวถือว่าเป็น “การขัดกันแห่งผลประโยชน” ส่อไปในทางขัดหรือแย้งต่อมาตรา 185 ประกอบมาตรา 263 ของรัฐธรรมนูญ 2560 เนื่องจากจะมีผลให้ สนช.ชุดปัจจุบันยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้ง ทำให้ สนช. และแม่น้ำทั้ง 5 สาย ยังคงได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดระยะเวลาที่เลื่อนการเลือกตั้งออกไป ตาม ม.268 อันถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และกฎหมายของ ป.ป.ช. และ สตง.

นายศรีสุวรรณกล่าวว่าด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯ จึงจะนำความไปร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า  คสช. ได้ใช้อำนาจในการยับยั้ง การใช้อำนาจของ สนช. และคณะกรรมการกฤษฎีกาเสีย เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการเมืองที่ไม่ขัดต่อ รธน. โดยจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตึก กพร.เดิม ตรงข้ามประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล