ณ​ ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ร่วมประชุมผู้บริหารเขตสัญจร ทั้ง 10 ฝ่าย และ นำผู้บริหารเขตทั้ง 10 ฝ่าย เดินทางลงพื้นที่ ล่องเรือเยี่ยมชมพื้นที่ทะเลกรุงเทพฯ ชมหลักเขตที่ 28 เขตติดต่อของจังหวัดสมุทรปราการ เสร็จจากภาระกิจล่องเรือจากนั้นเดินทางไปรับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง โครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา โดยมี นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน เป็นวิทยากรในการบรรยาย และ มี นายวสันต์ ดิษฐสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการบรรยาย หลังจากฟังการบรรยายเสร็จ เดินทางไปทำกิจกรรมในการ ปลูกต้นกล้าไม้โกงกาง และ ปักชำฝักโกงกาง เพื่อขยายพันธ์ุ

ทั้งนี้เนื่องจากสำนักงานเขตบางขุนเทียนในปัจจุบันมีหัวหน้าฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งใหม่ในสำนักงานเขตบางขุนเทียนเกือบทั้งหมด จึงจำเป็นต้องกระจายข่าวสารข้อมูลให้ทราบเพื่อสามารถจะติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นนโยบายหลักของทางรัฐบาล และ สนองนโยบาย พลตำรวจ​เอก​ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ( Now ทำจริง เห็นผลจริง )

Cr.ธีรพล ปลื้มถนอม