มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยนายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริหารฯ มอบหมายให้นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ นำเครื่องอุปโภคบริโภค กว่า 2,600 ชุด ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมูลนิธิใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่ตกค้าง​ ที่มีประชาชนจำนวนมากต้องการความช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่พื้นที่ อ.ปากพนัง,อ.พระพรหม,อ.เฉลิมพระเกียรติ,อ.เมือง,อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช​ คิดเป็นมูลค่ากว่า 900,000 บาท​ (เก้าแสนบาท)

โดยตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม​ 2562​ ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้จัดตั้งโรงทาน เพื่อประกอบอาหารพร้อมทาน กว่า 2,000 กล่อง ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อ.เมือง และพื้นที่แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง​ จ.นครศรีธรรมราช