ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการฯ,คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบฯ,คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ,คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและรองเหรัญญิกฯ,คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการฯ,คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการฯ,คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการฯ,คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการฯ,คุณธฤต โอภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการฯ,คุณกฤษกร เตชะวิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการฯ,คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการฯ และเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธีมอบสมุด ดินสอ และไม้บรรทัด จำนวน 120,000 ชิ้น​ (หนึ่งแสนสองหมื่นชิ้น) แด่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี​ เพื่อนำไปแจกจ่ายเป็นของขวัญให้เด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562