มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร จ.สกลนคร​ ในโครงการ​ “แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี​ 2561”

นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า​ ผช.หน.ผ.สังคมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,000 ชุด พร้อม ศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 2​ หลัง ใน อ.เมือง และ อ.กุสุมาลย์​ จ.สกลนคร​ เสร็จสิ้นโครงการแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อ สงเคราะห์ผู้ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร และมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร พร้อมแท้งก์บรรจุน้ำสะอาด ในภาคเหนือและอีสาน รวม 42 จังหวัด ระหว่างวันที่ 13 พ.ย.-28 ธ.ค. ประจำปี​ 2561​ คิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ครั้งนี้ จำนวน​ 22,645,000 บาท (ยี่สิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โดยมีคุณสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ ประธานฯ​ พร้อม คณะกรรมการฯ และ หน่วยราชการผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้​ เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับกรุงเทพฯ ในวันพรุ่งนี้

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง