จัดตั้งพรรคสร้างชาติ  คณะกรรมการบริหารจัดตั้ง พรรคสร้างชาติ ประกอบด้วย​ ดร.รัตนาภรณ์ ธรรมโกศล​ เป็นหัวหน้า​พรรคฯ,มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี เป็นเลขาธิการพรรคฯ,พลเอก​ ดร.ปกิตน์ สันตินิยม เป็นรองหัวหน้าพรรคฯ​ และกก.บริหารผู้ทรงคุณวุฒิ​ รวม 37 คนร่วมจัดตั้งพรรคสร้างชาติ สร้างยุทธศาสตร์ความเชื่อมั่นขึ้น ณ จ.นครราชสีมา​ ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักราบรื่น โดยมีผู้ร่วมประชุมหลากหลายอาชีพทั่วทุกภูมิภาค เมื่อวันก่อน

พรรคสร้างชาติ

พรรคสร้างชาติ

พรรคสร้างชาติ

พรรคสร้างชาติ