นโยบายของ พรรคชาติไทยพัฒนา ได้เล็งเห็นความสำคัญของคำว่า​ ”ครอบครัว” จึงมุ่งเน้นที่จะเข้าไปฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของทุกครัวเรือนให้มีความเท่าเทียมเสมอภาคกันทั่วประเทศ ให้ทุกครอบครัวมีความสุข ความผูกพัน เอื้ออาทรต่อกัน ช่วยกันทำหากินให้ทุกอาชีพมีรายได้เพียงพอ อิ่มท้อง มีเงินออม ทุกจังหวัดที่เป็นชนบท ต้องมีอาชีพที่มั่นคง สำหรับในกรุงเทพฯคนต่างจังหวัดที่มุ่งหน้ามาทำงานต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับกำลังใจจากคนกรุงเทพฯและได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวมากขึ้น ให้สมกับนโยบายของพรรคฯ “ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง”

น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา
น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา
หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา