มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิการกุศลอุบลฯ​ (จีตัมเกาะ) และอุบลวาณิชสมาคม จ.อุบลราชธานี​ ในโครงการ​ “แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี​ 2561”

นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ
ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร​้​อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,500 ชุด ใน อ.บุญฑริก 750 ชุด อ.นาจะหลวย 750​ ชุด​ พร้อมทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 4 หลัง ใน.อ.เมือง อ.บุญฑริก อ.น้ำยืน อ.ตระการพืชผล​ จ.อุบลราชธานี​ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในจังหวัดฯ​ คิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ของจังหวัดอุบลราชธานี​ ในปี​ 2561​ ครั้งนี้ 1,600,000บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วนบาทถ้วน)

โดยมีคุณธีรยุทธ อรุณยะเดช ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการฯ อุบลวาณิชสมาคม และหน่วยงานราชการผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้​ เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางไปแจกที่ จ.อำนาจเจริญ ในวันพรุ่งนี้ต่อไป

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง