ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จ.หนองคาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวก่อนการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ว่า วันนี้ในการลงพื้นที่เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเรื่องความก้าวหน้าในการดำเนินงานของรัฐบาล ของทั้ง 5 จังหวัด และยังเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนโครงการในอนาคตรวมทั้งแผนแม่บทด้วย

“ไม่อยากให้ใช้คำว่า รัฐบาลเดินทางมาที่นี่เพราะเป็นช่วงของการหาเสียง การเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยอย่าทำให้รัฐบาลเสียหายในการพูดคุยให้ข่าว” นายกฯ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณในความก้าวหน้าของการดำเนินงานมา จากที่ได้รับฟังมาเมื่อวานนี้ (12 ธ.ค.) ทั้ง จ.บึงกาฬ และ จ.หนองคาย และหลายจังหวัด ก็ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกัน จึงอยากให้ทุกคนติดตามความก้าวหน้าภายในกลุ่มจังหวัดด้วย เพื่อที่จะเดินได้พร้อมกัน แต่สิ่งที่ทราบอย่างหนึ่งคือ ข้าราชการระดับล่างในแต่ละกระทรวง จำเป็นต้องขับเคลื่อนการสร้างความเข้าใจให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะโครงการและนโยบายใหม่ของรับบาลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากการขายสินค้าออนไลน์ การใช้ระบบการเงินและธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะประชาชนยังเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้น้อยมาก จึงหวังว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย จะมาช่วยกำกับดูแลเรื่องเหล่านี้ เพราะเมื่อประชาชนไม่เข้าใจก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไร และกลับกลายเป็นการลดทอนขีดความสามารถของภาคประชาชน