สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล ได้จัดโครงการตัดผมฟรีเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของข้าราชการตำรวจนครบาล ณ ลานอเนกประสงค์ บช.น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล

Cr.ทีมงานประชาสัมพันธ์ บช.น.