พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เปิดให้มีการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 26 – 30 พ.ย.61 ปรากฏว่า มีผู้สมัครรับเลือกเป็น ส.ว.จำนวน 7,210 คน สำหรับยอดรวมผู้สมัครรับเลือกเป็น ส.ว.จากการสมัครทั้ง 2 วิธีการสมัคร คือ สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง มีจำนวน 6,705 คน และสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนำชื่อผู้สมัครจากองค์กร มีจำนวน 505 คน ทำให้มีผู้สมัครรับเลือกเป็น ส.ว.รวมจำนวนทั้งสิ้น 7,210 คน แบ่งเป็นเพศชาย 5,315 คน และเป็นเพศหญิง 1,895 คน