มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ จ.ลำปาง​ ในโครงการ​ “แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561”

นำโดยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ​ และ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผช.หน.ผ.สังคมฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,000 ชุด ใน 2 อำเภอ อ.เมืองปาน และ อ.แจ้ห่ม​ จ.ลำปาง​ ได้มีผู้ประสบภัยมารับการสงเคราะห์​ คิดเป็นมูลค่าในการแจกจ่ายครั้งนี้​ 600,000บาท​ (หกแสนบาทถ้วน)

โดยมี ฯพณฯไพโรจน์ โล่ห์สุนทร​ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการฯ​ และหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้​ เสร็จสิ้นเดินทางไปแจกที่ จ.ลำพูน​ ในวันพรุ่งนี้

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง