รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะผู้อำนวยการโครงการสำรวจความนิยมของนักการเมือง ที่ประชาชนปรารถนาให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งเดือน ก.พ.62 เปิดเผยว่า วิทยาลัยฯ ได้ทำการรวบรวมประชากรครั้งละ 8,000 ตัวอย่าง ใน 350 เขตเลือกตั้ง ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตามโครงสร้างของประชากรไทยในปัจจุบัน คือ ภาค อาชีพ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ฯลฯ ด้วยระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ 90% การสำรวจดำเนินการมาแล้ว 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 1 พ.ค.61 ผลการสำรวจพบว่า ผู้ได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนทั่วประเทศมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 29.34%

2.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ 26.24%

3.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 24.74%

4.นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 10.61%

5.นายอนุทิน ชาญวีรกูล 4.54%

และอื่นๆ ที่เหลือ 4.53%

ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิ.ย.61 ผลการสำรวจพบว่า ผู้ได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนทั่วประเทศมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 19.34%

2.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 17.31%

3.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ 8.93%

4.นายอนุทิน ชาญวีรกูล 5.68%

5.นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 4.36%

และอื่นๆ ที่เหลือ 37.61%

ครั้งที่ 3 วันที่ 15 ต.ค.61 ผลการสำรวจพบว่า ผู้ได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนทั่วประเทศมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 19.62%

2.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 16.91%

3.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ 16.43%

4.นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 14.42%

5.นายอนุทิน ชาญวีรกูล 3.52%

และอื่นๆ ที่เหลือ 29.10%

ครั้งที่ 4 วันที่ 24 พ.ย.61 ผลการสำรวจพบว่า ผู้ได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนทั่วประเทศมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 27.06%

2.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ 18.16%

3.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 15.55%

4.นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 9.68%

5.นายอนุทิน ชาญวีรกูล 2.26%

และอื่นๆ ที่เหลือ 27.30%