นายวิเชียร ชุบไธสง ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬาพระปกเกล้าเกมส์ ครั้งที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า สถาบันฯ​ และสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ได้กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาพระปกเกล้าเกมส์ ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันดังนี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรี ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของสถาบันพระปกเกล้า ได้มีโอกาสออกกำลังกาย ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพพลานามัยและสร้างความรู้รักสามัคคีระหว่างมวลสมาชิก

นายวิเชียร ชุบไธสง

นายวิเชียร กล่าวต่อว่า การแข่งขันครั้งนี้ได้กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬากอล์ฟพระปกเกล้าเกมส์ ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เริ่มการแข่งขันเวลา 12.00 น. ที่ สนามกอล์ฟบางไทร คันทรี คลับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแข่งกีฬาประเภททั่วไป​ รวมถึงการประกวดกองเชียร์ ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ที่ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีกีฬาประกอบด้วย ฟุตซอล แชร์บอลหญิง และกีฬามหาสนุก เป็นต้น จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมแข่งขันและร่วมเชียร์ได้โดยพร้อมเพรียงกัน

Cr.เจริญ​ผล​ เอี่ยม​พึ่ง