นายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ เลขาธิการพรรคภราดรภาพ นักธุระกิจที่ผันตัวเองเข้ามาเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ มีมุมมองเห็นต่าง อยากจะสร้างวัฒนธรรม ของการเมืองสู่ยุคใหม่ ที่ดีงามของสังคมไทย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ส่วนด้านนโยบายของทางพรรคฯ​ กับการเลือกตั้งครั้งนี้ อยากจะให้ทุกพรรคมีนโยบาย ที่เกิดจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของพรรคการเมืองทีมีต่อประชาชนทั่วทุกภูมิภาค ตลอดจนองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ-เอกชน และบุคคลทุกสาขาอาชีพอย่างแท้จริง

นายพันธ์ยศฯได้กล่าวต่อไปว่า นโยบายการเมืองในมุมใหม่นี้ ควรถูกออกแบบโดยประชาชน ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ในเชิงภูมิศาสตร์-สังคม และทางเศรษฐกิจโดยมีพรรคการเมืองทำหน้าที่ นำนโยบายของประขาชนมาปรับใช้อย่างมีกลยุทธ์ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่นโยบายแค่การหาเสียงเรียกคะแนนความนิยม ในระยะสั้นเท่านั้น​ แต่ควรเป็นนโยบายที่สร้างประโยชน์ ให้เกิดแก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน​ ความขัดแย้งที่ผ่านมา ในสังคมไทยได้บั่นทอนการพัฒนาประเทศไปมาก จนทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมมากขึ้น ดังนั้นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือประชาชนควรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ด้วยการออกแบบนโยบายของตนขึ้นมา

พรรคภราดรภาพ

การออกแบบได้จึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่พรรคภราดรภาพต้องนำมาเป็นนโยบาย มุ่งเน้นการรับฟังปัญหาของประชาชน แล้วนำมาปรับใช้ให้เป็นไปตามความต้องการ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการลงทุน อันจะทำให้เกิดการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้น โดยผ่าน Application Line ใน Smart Fhone ที่สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มในสังคม
แล้วนำมาแยกคัดกรองเป็นหมวดหมู่ แล้วนำมาวิเคราะห์เป็นนโยบายกลับคืนไปหาประชาชน จึงเรียกได้ว่า”เป็นนโยบายของประชาชน-เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

ประเทศไทยถือได้ว่ามีความได้เปรียบ เชิงภูมิศาสตร์และเป็นศูนย์กลางอาเชียน จึงเป็นโอกาศดีกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับการลงทุนเพิ่มมากขึ้น​ แต่ที่สำคัญต้องยุติความขัดแย้ง หันมาร่วมมือแนวทางแก้ปัญหา และมาร่วมพัฒนาชาติบ้านเมือง​ การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคภราดรภาพ ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ชนะการเลือกตั้งเท่านั้น แต่หวังที่จะเข้าไปสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ในระบอบการเมืองไทย ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บริสุทธิยุติธรรม รวมถึงพรรคการเมืองต้องมีนโยบายที่มุ่งการแก้ปัญหา พัฒนาบ้านเมืองได้อย่างแท้จริง

พรรคภราดรภาพ ที่นำโดย มรว.ดำรงดิส ดิสกุล หัวหน้าพรรคฯ ถือได้ว่าเป็นพรรคการเมืองที่ปรับโฉมใหม่ มีแนวความคิดแบบผสมผสาน ส่วนจะเป็นพรรคการเมือง ที่ประชาชนจะเลือกหรือไม่นั้น ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ จะเป็นคำตอบให้พรรคได้ดีที่สุด

พรรคภราดรภาพ