คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีหลายสมัยและแกนนำพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความเฟสบุ๊คกล่าวอวยพรและข้อคิดเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 โดยคุณหญิง สุดารัตน์ กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลนั้น ส่งผลกระทบต่อคนทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพในโลกใบนี้ แน่นอนว่า ผลกระทบนั้นมีทั้งเชิงบวกเชิงลบ ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ของเรา เทคโนโลยีส่งผลดีต่อชีวิตเราหลายเรื่องเช่น ต่อสุขภาพและการรักษาพยาบาล ที่ถึงขนาดมีการใช้ 3D Printing เพื่อผลิตอวัยวะสำรองให้มนุษย์ และยังมีการใช้เทคโนโลยีในเรื่องสุขภาพอีกหลายเรื่อง ต่อไปคนคงจะอายุยืนขึ้นจากเทคโนโลยี เทคโนโลยีช่วยให้โลกมีพลังงานทางเลือกอื่น ที่ไม่ใช่ Fossil รถที่ใช้น้ำมันกำลังจะถูกแทนที่ด้วยรถไฟฟ้า เทคโนโลยีช่วยให้การเข้าถึงข่าวสารข้อมูลและการเรียนรู้ของเด็กๆ ง่ายขึ้น และรอบรู้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทำให้ชีวิตคนรุ่นใหม่ง่ายขึ้น แต่ก็ได้เปลี่ยนวิถีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนให้น้อยลงไปด้วย

คุณหญิง สุดารัตน์กล่าวต่อว่าทุกวันนี้ วันๆหนึ่ง เราจะใช้เวลาอยู่กับอุปกรณ์สื่อสาร มากกว่าการพูดคุยกับคนในครอบครัว เรามีสมาธิสั้นลง อดทนดูคลิปอะไรยาวๆ ไม่ได้ อ่านอะไรยาวๆ ไม่จบการปรับตัวเพื่อให้เราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อเรามากที่สุด และให้มีโทษต่อเราน้อยที่สุด จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ไม่อาจละเลย เพราะเทคโนโลยีสามารถ Disrupt ทุกสิ่งอย่าง ทั้งวิถีชีวิตและธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแนวคิดการเรียนรู้ของเด็กๆ รุ่นใหม่ ดังนั้นเราต้องส่งเสริมให้เด็กไทยได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างกว้างขวางเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อดีของเทคโนโลยีให้มากที่สุด และในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างเกราะป้องกันการถูกทำร้ายจากเทคโนโลยีให้เด็กๆ ลูกหลานเราด้วย

คุณหญิง สุดารัตน์กล่าวปิดท้ายว่า นั้นคือการสร้างพื้นฐานความแข็งแรงของจิตใจ และการรอบรู้เท่าทัน เพื่อให้ลูกหลานเรารู้จักแยกแยะสิ่งถูกผิด รู้จักการยับยั้งชั่งใจ รู้ว่าจะใช้เทคโนโลยีไม่ให้เป็นโทษกับตนอย่างไร ซึ่งหน้าที่เหล่านี้รัฐต้องปฏิรูปการศึกษาไทย เพื่อวางรากฐานการศึกษาที่ให้โอกาสเด็กไทยได้เรียนรู้ และเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการวางรากฐานในการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ การวางกรอบความคิด ความรับผิดชอบ การรู้จักแยกแยะ ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดี ให้เด็กๆ ของเราด้วย