นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณี กกต.ตัดสิทธิ์ 40 องค์กร ไม่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลืกตั้งเป็น ส.ว.และในจำนวนนั้น 23 องค์กร เป็นสหกรณ์ ว่า ประกาศที่ออกไปนั้นเป็นการเห็นชอบของ กกต.ตามที่สำนักงานฯ เสนอเป็นเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการเปิดให้องค์กรที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับการประกาศรายชื่อยื่นคัดค้าน เมื่อมีการคัดค้านแล้วทางผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดก็จะรับคำร้องคัดค้าน เร่งดำเนินการตรวจสอบ และเสนอความเห็นกลับมา เมื่อ กกต.ได้รับแล้วก็จะพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง

ดังนั้น ในกรณีของสหกรณ์ ถ้า กกต.เห็นว่าไม่ได้เป็นองค์กรที่มีแสวงหาผลกำไร ก็จะได้รับประโยชน์ทุกๆ องค์กร และทุกๆ สหกรณ์ที่ได้ยื่นลงทะเบียน โดยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของ กกต.จะมีในช่วงสัปดาห์หน้า ซึ่งจะแล้วเสร็จทันก่อนเปิดรับสมัคร ส.ว.ปลายเดือน พ.ย.แน่นอน